Dorast

18. 11. 2017 – OŠK – Nitr. Rudno o 10.30 – 13. kolo IV. liga severozápad